1403/03/28
سهیلا هاشمی کوچکسرایی

سهیلا هاشمی کوچکسرایی

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن: 02122073486

مشخصات پژوهش

عنوان
تحلیل محتوای اسناد فرادستی آموزش عالی بر اساس میزان توجه به مقوله خلاقیت و نوآوری
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
خلاقیت، نوآوری، اسناد فرادستی، آموزش عالی، تحلیل محتوا.
سال 1395
پژوهشگران سیده فاطمه کاظمی ، سهیلا هاشمی کوچکسرایی

چکیده

هدف از پژوهش کنونی تحلیل محتوای اسناد فرادستی آموزش عالی بر اساس میزان توجه به مقوله خلاقیت و نوآوری می باشد. تعداد هفت سند " سیاست های کلی نظام در بخش علوم، تحقیقات و فناوری مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام؛ قانون برنامه پنجم توسعه کشور و سیاست های کلی آن؛ نقشه جامع علمی کشور؛ نقشه مهندسی فرهنگی کشور؛ قانون اهداف، وظائف و تشکلات وزارت علوم؛ سند چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران و سند تحول راهبردی علم و فناوری کشور" با روش نمونه گیری تصادفی هدفمند انتخاب شده و مورد تحلیل قرار گرفتند. نتیجه تحلیل محتوای کیفی یافته ها حاکی از این است که در سندهای مورد نظر تاکید متوازن و یکسانی به مقوله خلاقیت و نو آوری در نظام آموزش عالی نشده است. همچنین در برخی از اسناد میزان توجه بسیار اندکی به این مهم شده است.