1403/03/28
سهیلا هاشمی کوچکسرایی

سهیلا هاشمی کوچکسرایی

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن: 02122073486

مشخصات پژوهش

عنوان
تحلیل رویکرد نظام آموزشی درپرورش انگیزش اخلاقی بر اساس نظریه خود تعیین گری
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
تحلیل رویکرد نظام آموزشی درپرورش انگیزش اخلاقی بر اساس نظریه خود تعیین گری
سال 1400
پژوهشگران عذرا قنبری(دانشجو)، مهدی خبازی کناری(استاد مشاور)، سهیلا هاشمی کوچکسرایی(استاد راهنما)

چکیده

تحلیل رویکرد نظام آموزشی درپرورش انگیزش اخلاقی بر اساس نظریه خود تعیین گری