1403/03/28
سهیلا هاشمی کوچکسرایی

سهیلا هاشمی کوچکسرایی

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن: 02122073486

مشخصات پژوهش

عنوان
رابطه بین ادراک خود و تنیدگی تحصیلی ادراک شده با نقش واسطه ای جهت گیری هدف در فرسودگی تحصیلی دانشجویان
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
رابطه بین ادراک خود و تنیدگی تحصیلی ادراک شده با نقش واسطه ای جهت گیری هدف در فرسودگی تحصیلی دانشجویان
سال 1397
پژوهشگران جمیله محمدزاده(دانشجو)، فرشته باعزت(استاد مشاور)، سهیلا هاشمی کوچکسرایی(استاد راهنما)

چکیده

رابطه بین ادراک خود و تنیدگی تحصیلی ادراک شده با نقش واسطه ای جهت گیری هدف در فرسودگی تحصیلی دانشجویان