1403/03/28
سهیلا هاشمی کوچکسرایی

سهیلا هاشمی کوچکسرایی

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن: 02122073486

مشخصات پژوهش

عنوان
واکاوی موانع پیش روی رویکرد مشاوره حرفه ایی در دانشگاه های ایران
نوع پژوهش
مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
"آموزش عالی"، "رویکرد مشاوره حرفه ای ". "برنامه ریزی آموزش عالی"
سال 1397
مجله مطالعات برنامه ريزي آموزشي
شناسه DOI
پژوهشگران زینب کرمخانی ، ابراهیم صالحی عمران ، سهیلا هاشمی کوچکسرایی ، یداله مهرعلیزاده

چکیده

هدف پژوهش حاضر واکاوی موانع بر سر خلق در دانشگاهی با رویکرد مشاوره حرفه ایی در ایران است . طرح پژوهش حاضر کیفی و بر اساس روش پژوهش کیفی گراندد تئوری انجام گردید. جامعه اماری در این پژوهش مطلعان کلیدی و خبرگان در پنج دسته سیاستی ، مدیریتی ، جامعه شناسی ، اقتصادی و کارشناسان متخصص در نظر گرفته شده اند . از انجاییکه این پژوهش از نوع اکتشافی است مناسبترین نوع نمونه گیری، نمونه گیری هدفمند است که در این پژوهش از نوع روش گلوله برفی استفاده گردیده است . تعداد نمونه ها با توجه به اشباع نظری به 32 نفر رسید. ابزار گرد آوری داده ها در این پژوهش به دلیل جدید بودن موضوع و فقدان نظریه کافی در خصوص موضوع پژوهش مصاحبه های اکتشافی است بعد از جمع اوری داده ها به تجزیه و تحلیل انان به صورت کد گذاری باز و محوری پرداخته شد . پس از تحلیل داده ها موانع تاثیر گذار بر روی رشد رویکرد مشاوره حرفه ایی در دانشگاه ها مشخص گردید. در این خصوص موانع تاثیر گذار به صورت موانع کلان و خرد در زیست بوم اقتصادی ( اقتصاد نفتی ، اقتصاد رانتی ، صنعت مونتاژی، نبود کسب و کار درونزاد ، عدم ثبات اقتصادی و نبود منابع مالی متعدد) ؛ زیست بوم سیاسی( دولت سالاری ، فساد اداری ، تعدد مراجع تصمیم گیری و سیاست گذاری ، نبود تعامل اثر بخش در بین مراجع سیاستگذاری و ملاحظات جناحی مقدم بر بنیان های علمی )؛ زیست بوم اجتماعی( ضعف جامعه یادگیرنده، فرمالیسم فکری، مسئولیت اجتماعی ، ضعف کنش های ارتباطی) ؛ زیست بوم جغرافیایی( آمایش سرزمین و آمایش آموزش عالی) ؛ زیست بوم سازمانی ( ضعف سازمان یادگیرنده ، مدیریت دانش ) و موانع در سطح زیست بوم آموزش عالی( ساختار آموزش عالی، سیاستگذاری آموزش عالی، استقلال دانشگاهی ، آزادی علمی، وابستگی دانشگاه به جریانات سیاسی و دولتی، آئین نامه ارتقاء ، دانشگاه درونزاد و رشد نامتوازن در سطوح مختلف آموزش عالی ) شناسایی شد و در نهایت مانعی که در همه سطوح خود را نشان داد ضعف در عملی کردن طرحها و سیاست ها است که این مسئله را میتوان به طور کلی در چارچوب فعالیت های برنامه ریزی در زیست بوم آموزش عالی تحلیل و تبیین نمود . برنامه ریزی آموزشی مناسب در دانشگاه با رویکرد مشاوره حرفه ایی می تواند دانشجویان را قادر سازد که مهارت های عملی که مورد نیاز دنیای کار و جامعه است را فرا گیرند و فرصتی را ایجاد کند که دانشجویان