1403/03/28
سهیلا هاشمی کوچکسرایی

سهیلا هاشمی کوچکسرایی

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن: 02122073486

مشخصات پژوهش

عنوان
سبک های هویت و تردید در انتخاب رشته: نقش واسطه ای سبک های تصمیم گیری
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
سبک های هویت و تردید در انتخاب رشته: نقش واسطه ای سبک های تصمیم گیری
سال 1397
پژوهشگران هدی عباس زاده(دانشجو)، مجید غفاری(استاد مشاور)، سهیلا هاشمی کوچکسرایی(استاد راهنما)

چکیده

سبک های هویت و تردید در انتخاب رشته: نقش واسطه ای سبک های تصمیم گیری