1403/03/28
سهیلا هاشمی کوچکسرایی

سهیلا هاشمی کوچکسرایی

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن: 02122073486

مشخصات پژوهش

عنوان
تحلیل محتوای آیات و احادیث بر اساس روابط عاطفی زوجین
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
تحلیل محتوای آیات و احادیث بر اساس روابط عاطفی زوجین
سال 1401
پژوهشگران رضیه عباسی(دانشجو)، سهیلا هاشمی کوچکسرایی(استاد مشاور)، زینب السادات حسینی(استاد راهنما)

چکیده

تحلیل محتوای آیات و احادیث بر اساس روابط عاطفی زوجین