1403/01/25
شادمهر میردار

شادمهر میردار

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
نشانی:
تلفن: 01135302254

دروس

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ شده
Association between dietary antioxidant quality score and severity of coronavirus infection: a case–control study mobina aghajani, Alexia Wong, Mehdi Azimi, Shadmehr Mirdar Harijani (2023)
Recovering the angiogenic/angiostatic balance in NNK-induced lung carcinoma via 12 weeks of submaximal swimming and Nigella sativa nanocapsule Zahra Abrishami Kia, Seyede Tayebeh Sadati Bizaki, Elham Asadi, Shadmehr Mirdar Harijani, Nayyereh Katal, Roya Gorji Baziary (2022)
پایش یک دوره تمرین تناوبی بر بیان پروتئینهای ، و گالکتین-3 در بافت قلب موشهای مبتال به آسم معصومه نوبهار، معرفت سیاهکوهیان، شادمهر میردار، لیلی تاپاک (1400)
Silymarin protects the structure of kidney in the neonatal rats exposed to maternal cadmium toxicity: A stereological study Gholamreza Hamidian, Shadmehr Mirdar Harijani, Pourya Raee, Kiyana Asghari, Maryam Jarrahi (2020)
Supplementation of Adiantum capillus-veneris Modulates Alveolar Apoptosis under Hypoxia Condition in Wistar Rats Exposed to Exercise Mehdi Yadegari, Maha Sellami, Simin Riahy, Shadmehr Mirdar Harijani, Gholamreza Hamidian, ayoub saeidi (2019)
بررسی اعمال تیپر با و بدون مصرف عصاره اتانولی سیاهدانه برتغییرات 1α-HIF ریه و نایژه تنگی ناشی از فعالیت ورزشی شدید شادمهر میردار، یاسر کاظم زاده، احسان عرب زاده، حسین شیروانی، غلامرضا حمیدیان (1398)
The TNF-a, P53 protein response and lung respiratory changes related to exercise, chronic hypoxia and Adiantum capillus-veneris supplementation Mehdi Yadegari, Simin Riahy, Shadmehr Mirdar Harijani, Gholamreza Hamidian, Seyed Mohsen Afkhami, Hassane Zouhal, Anthony C Hackney, Abderraouf Ben Abderrahman, fatma rhibi, ayoub saeidi (2019)
بررسی میزان بیان پروتئین HSP70 و HSP90 ریوی در پاسخ به کاهش بارتمرینی در شرایط هیپوکسی مهدی یادگاری، شادمهر میردار، غلامرضا حمیدیان، حسین برنجیان (1398)
High-intensity interval training-induced inflammation and airway narrowing of the lung parenchyma in male maturing rats Vahid sobhani, Shadmehr Mirdar Harijani, Ehsan Arab zadeh, Gholamreza Hamidian, Faezeh Mohammadi (2018)
افزایش ماکروفاژهای آلوئولی و سورفکتانت ریوی رت های نر جوان پس از شش هفته تمرین تناوبی شادمهر میردار، فروغ نیستانی، غلامرضا حمیدیان، مهدی هدایتی (1396)
تأثیر عصاره پرسیاوش در تعدیل شاخصهای آپوپتوزی BAX و BCL2 ریوی رتهای تمرین کرده و قرار گرفته در معرض تنش هایپوکسی مهدی یادگاری، سمین ریاحی، شادمهر میردار، غلامرضا حمیدیان، پریناز مصدق (1396)
ردیایی ایمونوهیستوشیمیایی شاخص های آپوپتوزی Bax و Bcl2 حبابچه های ریوی، متعاقب شش هفته تمرین تناوبی شدید مهدی یادگاری، سیمین ریاحی، شادمهر میردار، غلامرضا حمیدیان، میترا یوسف پور، فاطمه ریاحی (1396)
اثر شش هفته تمرین شنا بر بیان ژن گیرنده های استروژنی رحم و لوله فالوپ موش های اورکتومی شده شادمهر میردار، الهام اسعدی، اکرم ارزانی، غلامرضا حمیدیان (1395)
تأثیر یک دوره برنامه تمرین تناوبی شدید بر بایوژنز میتوکندریایی بافت ریه حسین برنجیان، شادمهر میردار، محمد مهدی مغنی باشی، زربخت انصاری پیرسرایی (1395)
بررسی سطح اینترلوکین-6 و سلول های التهابی ریه پس از اجرای یک دوره تمرینات تناوبی شدید و اقامت در محیط هیپوکسی مهدی یادگاری، سیمین ریاحی، شادمهر میردار، غلامرضا حمیدیان، پریناز مصدق (1395)
اثرات دو و سه هفته تیپر بر مجاری تنفسی تحتانی موش های صحرایی در حال رشد شادمهر میردار، احسان عرب زاده، غلامرضا حمیدیان (1394)
IL-17 و نقش آن در پاسخهای التهابی حاد و مزمن مسیرهای هوایی غلامرضا حمیدیان، مهدی یادگاری، شادمهر میردار (1394)
اثر یک دوره تمرینات تناوبی بر سطوح AQP5 بافت ریه موش های در حال بالیدگی اکرم ارزانی، شادمهر میردار، مهدی هدایتی (1393)
تأثیر یک دوره تمرین اینتروال و تیپر پلکانی بر شاخص های عملکردی رتهای نر در حال بالیدگی شادمهر میردار، اکرم ارزانی، احسان عرب زاده، فروغ نیستانی، مینا باغبان، سجاد احمدی (1393)
مقایسه دورههای زمانی و الگوهای مختلف تیپر با مکمل سیاهدانه بر تغییرات وزنی و عملکرد استقامتی رتهای ویستار نر در حال بالیدگی شادمهر میردار، احسان عرب زاده، اکرم ارزانی، سجاد احمدی، فروغ نیستانی، مینا باغبان (1393)
مقاله ارائه شده
بررسی خطر بروز آسیب در دختران فوتسالیست نوجوان حین اجرای برش های جانبی 45 و 90 درجه گلاره جلیلیان، فاطمه سالاری اسکر، سید اسماعیل حسینی نژاد، شادمهر میردار (1398)
سخنرانی
شرکت در کارگاه‌ها یا همایش‌های علمی
فانکشنال ترینینگ از نظریه تا عمل-سطح مقدماتی خدیجه نصیری، شادمهر میردار (1401)
نشریات
دبیران نشریه فیزیولوژی ورزشی کاربردی شادمهر میردار، الهه طالبی گرکانی، عباس قنبری نیاکی، ولی اله دبیدی روشن، ضیاء فلاح محمدی، رزیتا فتحی، علی رضا صفرزاده (1401)
سردبیر و مدیر مسئول پژوهش نامه فیزیولوژی ورزشی کاربردی 1400 شادمهر میردار، الهه طالبی گرکانی (1400)
عضویت در گروه دبیران نشریه فیزیولوژی ورزشی کاربردی 1400 شادمهر میردار، عباس قنبری نیاکی، منصور اسلامی، علی رضا صفرزاده، رزیتا فتحی، ضیاء فلاح محمدی، ولی اله دبیدی روشن، الهه طالبی گرکانی (1400)
عضویت در گروه دبیران نشریه فیزیولوژی ورزشی کاربردی شادمهر میردار، الهه طالبی گرکانی، منصور اسلامی، رزیتا فتحی، عباس قنبری نیاکی، علی رضا صفرزاده، ضیاء فلاح محمدی، ولی اله دبیدی روشن (1399)
سردبیر نشریه فیزیولوژی ورزشی کاربردی شادمهر میردار، الهه طالبی گرکانی (1399)
سردبیر پژوهشنامه فیزیولوژی ورزشی کاربردی شادمهر میردار، الهه طالبی گرکانی (1398)
دبیران پژوهشنامه فیزیولوژی ورزشی کاربردی شادمهر میردار، الهه طالبی گرکانی، منصور اسلامی، رزیتا فتحی، علی رضا صفرزاده، ضیاء فلاح محمدی، ولی اله دبیدی روشن، عباس قنبری نیاکی (1398)
سردبیر نشریه پزوهشنامه فیزیولوژی ورزشی کاربردی شادمهر میردار، الهه طالبی گرکانی (1395)
فعالیت های علمی اجرایی
عضویت در قطب علمی الهه طالبی گرکانی، عباس قنبری نیاکی، شادمهر میردار، علی رضا صفرزاده، ضیاء فلاح محمدی، رزیتا فتحی، ولی اله دبیدی روشن (1399)
پایان نامه
اثر شش هفته تمرین روی سطح شن بر متغیرهای بیومکانیکی مرتبط با آسیب رباط صلیبی قدامی در دختران فوتسالیست نوجوان گلاره جلیلیان، شادمهر میردار، فاطمه سالاری اسکر، سید اسماعیل حسینی نژاد (1399)

علایق پژوهشی

  • تمرینات ورزشی، ساز وکارهای تنفسی و هیپوکسی، مکمل ها ، آلاینده های محیطی و فاکتورهای رشدی
بیشتر