1403/03/05
شادمهر میردار

شادمهر میردار

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
نشانی:
تلفن: 01135302254

مشخصات پژوهش

عنوان
سردبیر و مدیر مسئول پژوهش نامه فیزیولوژی ورزشی کاربردی 1400
نوع پژوهش
نشریات
کلیدواژه‌ها
.
سال 1400
پژوهشگران شادمهر میردار ، الهه طالبی گرکانی

چکیده

.