1403/03/05
شادمهر میردار

شادمهر میردار

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
نشانی:
تلفن: 01135302254

مشخصات پژوهش

عنوان
ادامه سردبیری مجله ی علمی پژوهشی پژوهشنامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی
نوع پژوهش
نشریات
کلیدواژه‌ها
.
سال 1398
پژوهشگران شادمهر میردار ، فرزام فرزان

چکیده

.