1403/03/05
شادمهر میردار

شادمهر میردار

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
نشانی:
تلفن: 01135302254

مشخصات پژوهش

عنوان
ردیایی ایمونوهیستوشیمیایی شاخص های آپوپتوزی Bax و Bcl2 حبابچه های ریوی، متعاقب شش هفته تمرین تناوبی شدید
نوع پژوهش
مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
تمرین تناوبی شدید، آپوپتوز، Bax و Bcl2 ، ریه
سال 1396
مجله دانشور پزشكي
شناسه DOI
پژوهشگران مهدی یادگاری ، سیمین ریاحی ، شادمهر میردار ، غلامرضا حمیدیان ، میترا یوسف پور ، فاطمه ریاحی

چکیده

از دیدگاه مطالعات مولکولی تاکنون رابطه بین تمرینات تناوبی شدید، بروز آپوپتوز و پروتئین های مرتبط با آن در ریه مورد بررسی قرار نگرفته است. از این رو هدف پژوهش خاضر ردیابی ایمونوهیستوشیمیایی پروتئین های آپوپتوزی Bax و Bcl2 حبابچه های ریوی، متعاقب شش هفته تمرین تناوبی شدید بود.