1403/03/05
شادمهر میردار

شادمهر میردار

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
نشانی:
تلفن: 01135302254

مشخصات پژوهش

عنوان
اثر تعاملی تمرین اینتروال و عصاره اتانولی گیاه پرسیاوشان بر سطوح متالوتیونین ریه موش های نر
نوع پژوهش
مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
تمرین اینتروال، پرسیاوشان، متالوتیونین ریه، موش های نر
سال 1397
مجله طب مكمل
شناسه DOI
پژوهشگران فاطمه پیری ، شادمهر میردار ، مهدی هدایتی

چکیده

هدف این تحقیق بررسی اثر تعاملی تمرین اینتروال و عصاره اتانولی گیاه پرسیاوشان بر سطوح متالوتیونی ریه موش های نر بود.