1403/03/05
شادمهر میردار

شادمهر میردار

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
نشانی:
تلفن: 01135302254

مشخصات پژوهش

عنوان
مدیر مسوول پژوهشنامه علوم ورزشی- فیزیولوژی ورزشی کاربردی و مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی
نوع پژوهش
نشریات
کلیدواژه‌ها
پژوهشنامه علوم ورزشی
سال 1398
پژوهشگران شادمهر میردار

چکیده

انتشار منظم دو نشریه که زیر مجموعه پژوهشنامه علوم ورزشی محسوب می شوند