1403/03/05
شادمهر میردار

شادمهر میردار

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
نشانی:
تلفن: 01135302254

مشخصات پژوهش

عنوان
اثر تمرین تناوبی و مقاومتی همراه با محدودیت جریان خون بر نشانگرهای بیش پاسخی نایژه تنگی و رمدلاسیون مجاری هوایی و عروق ریوی رت های نر آسمی
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
تمرین تناوبی و مقاومتی ،ا محدودیت جریان خون ، نایژه تنگی مجاری هوایی و عروق ریوی، آسم
سال 1402
پژوهشگران مهناز مومنی(دانشجو)، محمد رعنایی(استاد مشاور)، شادمهر میردار(استاد راهنما)

چکیده

اثر تمرین تناوبی و مقاومتی همراه با محدودیت جریان خون بر نشانگرهای بیش پاسخی نایژه تنگی و رمدلاسیون مجاری هوایی و عروق ریوی رت های نر آسمی