1403/03/05
شادمهر میردار

شادمهر میردار

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
نشانی:
تلفن: 01135302254

مشخصات پژوهش

عنوان
جایگاه گرایش فیزیولوژی ورزشی در مراکز کلینیکهای استرالیا و ایران
نوع پژوهش
سخنرانی
کلیدواژه‌ها
جایگاه گرایش فیزیولوژی ورزشی در مراکز کلینیکهای استرالیا و ایران
سال 1402
پژوهشگران شادمهر میردار

چکیده

جایگاه گرایش فیزیولوژی ورزشی در مراکز کلینیکهای استرالیا و ایران