1403/03/05
شادمهر میردار

شادمهر میردار

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
نشانی:
تلفن: 01135302254

مشخصات پژوهش

عنوان
تاثیر کاهش بار تمرینی و مکمل پرسیاوشان بر آپوپتوز سلول های بافت پوششی مجاری پاارنشیم ریوی رت های نر در پی یک دوره تمرین تناوبی
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
تمرین تناوبی،کاهش بار،پرسیاوشان، ریه
سال 1397
پژوهشگران پریا بادپروا ، شادمهر میردار ، غلامرضا حمیدیان ، رضا بذار

چکیده

فعالیت های ورزشی با شدت های متفاوت واکنش های گوناگون در سیستم ایمنی را در پی دارد.تنفس سریع و عمیق هنگام ورزش شدید سبب ایجاد تنش برشی، گرادیان فشار بر دیواره مجاری هوایی و آسیب سلول های پوششی مجاری هوایی از جمله آپوتوز ریه می شود.