1403/03/05
شادمهر میردار

شادمهر میردار

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
نشانی:
تلفن: 01135302254

مشخصات درس

عنوان فیزیولوژی ورزشی پیشرفته تنفس ، روش تحقیق پیشرفته
شماره
مقطع دکترای تخصصی
پیش‌نیاز
توضیحات