1402/12/12
شادمهر میردار

شادمهر میردار

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
نشانی:
تلفن: 01135302254

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی وضعیت تولیدات علمی در زمینه استفاده از مکملهای گیاهی در پژوهشهای ورزشی
نوع پژوهش
مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
.
سال 1400
مجله پژوهش نامه علم سنجي
شناسه DOI
پژوهشگران شادمهر میردار ، مجتبی ابراهیم زاده

چکیده

.