07 خرداد 1402

شهرام احمدی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / زبان و ادبیات فارسی
تلفن: 01135302830
دانشکده: دانشکده ادبیات و زبان های خارجی

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
شهرام احمدی، کوثر ولی پور (1401) تحلیلی بر ساحت های وجودی شمس تبریزی از خلال بررسی مقالات شمس ادبیات عرفانی: دوره 14، شماره 29; 73-98
2
شهرام احمدی، محبوبه پارسایی، بهروز قربانزاده (1400) خوانش نُماد وارونگی آب در شعر سیمین بهبهانی و نازک الملائکة پژوهشنامه نقد ادب عربی: دوره 11، شماره 23; صفحه 7-27
3
شهرام احمدی، سایه غرایاق زندی (1400) بررسی تطبیقی بن مایه های اگزیستانسیالیستی رمان بیگانه کامو و داستان سگ ولگرد صادق هدایت مطالعات بین ­رشته­ ای ادبیات، هنر و علوم انسانی: دوره 1، شماره 2 - شماره پیاپی 2; صفحه 23-42
4
شهرام احمدی، فاطمه السادات میرزاده (1400) سرمایه، منش و میدان تولید ادبی در شعر سلمان هراتی ادبیات پارسی معاصر: دوره 11، شماره 2; 1-35
5
شهرام احمدی، مهسا ناجی (1400) نشانه شناسی اجتماعی رمانِ کولی کنار آتش با تکیه بر نظریه ی پی یر گیرو پژوهشنامه نقد ادبی و بلاغت: دوره 10، شماره 3; صفحه 1-26
6
شهرام احمدی (1400) صبغه های رمانتی سیستیِ رمان یک عاشقانه ی آرام پژوهشنامه مکتب های ادبی: دوره 5، شماره 14; صفحه 7-24
7
شهرام احمدی، سیده فاطمه کاظمی (1400) بررسی کارکرد شگرد آیرونی در شعر نسیم شمال پژوهش های دستوری و بلاغی: 19; 9-38
8
حسن گودرزی لمراسکی، بهروز قربانزاده، شهرام احمدی (1400) الدور الرئیسی للجانب الأنثوی (الأنیما) فی أشعار نزار قبانی ونادر نادربور زبان و ادبیات عربی: دوره 13، شماره 1 - شماره پیاپی 24; 37-50
9
شهرام احمدی، مرضیه حقیقی (1399) رمزگشایی فرآیند فردیّت در الهی نامه ی عطّار با تکیه بر کهن الگوهای یونگ پژوهشنامه عرفان: 22; 1-27
10
شهرام احمدی، سید طاهره موسوی (1398) جاذبه های ایران عصر صفوی و کارکرد آن در جذب جهانگردان اروپایی به روایت آدام اولئاریوس؛ ادیب جهانگرد آلمانی برنامه ریزی و توسعه گردشگری: دوره 8، شماره 30; 125-140
11
حسن گودرزی لمراسکی، شهرام احمدی، مهدی شاهرخ، ربابه کاظم زاده (1398) الوطنیة فی شعر "یوسف الخال" و"سلمان هراتی" المقاوم مجلة آداب ذی قار: القسم الأول- 29; 373-407
12
بهروز قربانزاده، شهرام احمدی (1398) بررسی تطبیقی مفهوم عرفانی کنایه ها در ترجمة عربی عمرشبلی از دیوان حافظ «براساس نظریة آنتوان برمن» کاوش نامه ادبیات تطبیقی: 33; 122-141
13
پروانه دلاور، شهرام احمدی (1397) محورهای اندیشگی شعر فروغ فرخزاد در پیوند با برخی عناصر سبک شناسیک پژوهش های ادبی و بلاغی: سال 6-شماره 24; 84- 65
14
کورس کریم پسندی، شهرام احمدی (1397) بررسی مقایسه ای حجاب عرفانی در اندیشة عطّار و مولوی فصلنامه تخصصی زبان و ادبیات فارسی: دوره 14، شماره 14; 66-89
15
فرزاد بالو، شهرام احمدی، مریم خواجه نوکنده (1397) بررسی مؤلفه های پُست مدرنیستی در رمان سنگ صبور چوبک پژوهشنامه مکتب های ادبی: دوره 2، شماره 4; 11-37
16
شهرام احمدی، محمد جهلت (1397) تأثیرپذیری بابافغانی از حافظ در مقوله ی عشق نشریه علمی – تخصصی نامه شهریار: دوره 1/ شماره2; 1-17
17
شهرام احمدی، محمد جهلت (1397) بررسی تأسیهای بابافغانی از شگردهای تصویرساز شعر حافظ پژوهش های ادبی و بلاغی: سال 6-شماره 22; 11-26
18
شهرام احمدی، نرگس شفیعی آکردی (1396) بررسی و تحلیل انواع برجسته و پر کاربرد آیرونی در مثنوی ادبیات و علوم انسانی دانشگاه خوارزمی: 25; 7-22
19
شهرام احمدی، پروانه دلاور (1396) بررسی کاربردشناسانه ی نمادگرایی در شعر احمد شاملو شعر پژوهی: 9; 25-48
20
شهرام احمدی، مصطفی میردار رضایی (1396) تاملی در تصویرهای دانش بنیاد شعر انوری تاریخ ادبیات: 02; 5-34
21
پارسا یعقوبی جنبه سرایی، فردین حسین پناهی، شهرام احمدی (1396) تعویق خود در داستان پردازی محمدرضا کاتب متن پژوهی ادبی: 73; 53-78
22
شهرام احمدی، آلیس سعیدی، مصطفی میردار رضایی (1396) شیوههای خاصِ بهرهگیری عرفی از صُور بلاغی در آفرینش تصویرهای انتزاعی سبک شناسی نظم و نثر فارسی: 35; 269-286
23
فرزاد بالو، شهرام احمدی، مطهره رضایی چراتی (1395) خوانشی تراژیک از داستان ابلیس در سنت عرفانی با رویکردی ارسطویی تاریخ ادبیات: دوره 8، شماره 2; 5-23
24
رضا ستاری، مرضیه حقیقی، شهرام احمدی (1395) تحلیل روابط خویشاوندی در حماسه های ملی ایران از دیدگاه انسان شناسی ساختار گرا پژوهش زنان: 3; 349-370
25
شهرام احمدی، مصطفی میردار رضایی، راحیل محمدی ده عباسیانی (1395) بررسی مولفه های رمانتیسم در رمان بامدادخمار دو فصلنامه مطالعات ادبیات روایی: 1; 97-126
26
شهرام احمدی، حمید رضا مشایخی (1394) بازتاب اندیشه های ملامتی در شعر فخرالدین عراقی مطالعات انتقادی ادبیات: 1; 33-52
مقاله ارائه‌شده
1
شهرام احمدی، الهام صادقی خطیبانی (1400) بررسی مقایسه ای تاویل در مثنوی مولوی و مقالات شمس چهارمین همایش بین المللی یگانگی و بیگانگی در اندیشه عرفانی مولانا، ایران¡ اردبیل
2
شهرام احمدی، سیده طاهره موسوی (1398) نقد شطاحی در ترازوی مقالات شمس تبریزی پنجمین همایش بین المللی شمس و مولانا، ایران¡ خوی
3
شهرام احمدی، سیدحسین طباطبایی (1398) جلوه های اقلیم و ادب شفاهی مازندران در شعر سلمان هراتی نخستین همایش ملی فرهنگ،زبان و زیست بوم مازندران، ایران¡ بابلسر
4
شهرام احمدی (1397) رویکرد مولانا به مقولهی تأویل و کاربست آن عرفان در کلام مولانا، ایران¡ اردبیل
5
شهرام احمدی، مصطفی میردار رضایی، راحیل محمدی ده عباسیانی (1396) بررسی جلوه های شگرد تلمیح در سوگ سروده های ملاعلی فاخر سناری همایش ملی ملاعلی و شیخ آقا حسن فاخری، ایران¡ چالوس
6
شهرام احمدی (1396) جلوه های تشبیهی نفس اماره در مثنوی مولانا سومین همایش ملی متن پژوهی ادبی، ایران¡ تهران
7
شهرام احمدی (1396) تأثیرپذیری بوستان سعدی از نهج البلاغه نخستین همایش ملی نهج البلاغه و علوم ادبی، ایران¡ بابلسر
8
شهرام احمدی، بهروز قربانزاده (1395) کالبد شناسی ترکیب بند عاشورایی محتشم کاشانی نخستین کنگره بین المللی محتشم کاشانی، ایران¡ کاشان
9
شهرام احمدی، بهروز قربانزاده (1395) کالبدشناسی ترکیب بند عاشورایی محتشم کاشانی نخستین کنگره بین المللی محتشم کاشانی، ایران¡ کاشان
10
شهرام احمدی، معصومه زنجانی زنجانی (1395) نگاهی اجمالی به موسیقی بیرونی و زبان شعری اخوان دومین کنفرانس بین المللی ادبیات و پژوهش های تطبیقی در آن، ایران¡ گرگان
11
شهرام احمدی، معصومه زنجانی زنجانی، مصطفی میردار رضایی (1395) بررسی همسانی های سبکی کلیله و دمنه دو مرزبان نامه دومین همایش ملی متن پژوهی ادبی، ایران¡ تهران
12
شهرام احمدی، حمید رضا مشایخی (1394) بررسی مؤلّفه های نیهیلیسم در آثار هدایت و رمان «المهزومون» هانی الرّاهب دومین کنگره بین المللی زبان و ادبیات فارسی، ایران¡ تهران
13
شهرام احمدی، سهراب منصوری منش (1394) درون مایه های سیاسی- اجتماعی رمان «مدیر مدرسه» دهمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادبیات فارسی ایران، ایران¡ ارومیه
14
پروانه دلاور، شهرام احمدی (1394) بررسی کاربردشناختی وییگی های گفتگو در شعر شاملو براساسا اصل عدم همکاری دهمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادبیات فارسی ایران، ایران¡ ارومیه
15
پروانه دلاور، شهرام احمدی (1394) بررسی کاربرد شناختی ویژگی های گفتگو در شعر شاملو بر اساس اصل عدم همکاری دهمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادبیات فارسی ایران، ایران¡ ارومیه
16
شهرام احمدی، محمد کیا کجوری (1393) بررسی مولفه های فمینیسم لیبرال در شعر سیمین بهبهانی نهمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادبیات فارسی، ایران¡ بجنورد
17
شهرام احمدی (1393) مقایسه اندیشه های کلامی نزاری باناصرخسرو در دیوان اشعارشان نقد و تحلیل زندگی،شعر و اندیشه حکیم نزاری قهستانی، ایران¡ بیرجند
18
شهرام احمدی، محمد کیا کجوری (1393) تاثیر قرآن کریم بر غزلیات سعدی آموزگار ادب، ایران¡ تهران
19
شهرام احمدی، معصومه زنجانی زنجانی (1392) همنشینی معنایی حروف در گلستان سعدی دومین همایش ملی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور، ایران¡ بجنورد
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
1
2
طه اکبری، علی اکبر باقری خلیلی، شهرام احمدی (1401) تحلیل چند معنایی واژگان دارای پسوند اشتقاقی (ی)و (ین) در دیوان رهی معیری
3
فاطمه اساسه، حسین حسن پورآلاشتی، شهرام احمدی (1401) استعاره مفهومی در داستان های شهرنوش پارسی پور
4
مهدی اسدی، علی اکبر باقری خلیلی، شهرام احمدی (1401) کارکردهای معنا و زیبا شناختی صفت بیانی مطلق در اشعار حافظ
5
فاطمه اکبرپور، شهرام احمدی، رضا ستاری (1401) شخصیت و شخصیت پردازی در رمان پاییز فصل آخر سال است از نسیم مرعشی
6
فهیمه آقاجان زاده، شهرام احمدی، فرزاد بالو (1401) بررسی دورنمایه های شلوارهای وصله دار و لولی سرمست اثر رسول پرویزی
7
8
علیرضا دهقان، احمد غنی پور ملکشاه، شهرام احمدی (1400) آسیب شناسی دروس ادبیّات فارسی متوسطة اوّل
9
امیر حسین قنبری، شهرام احمدی، فرزاد بالو (1400) نگاهی مقایسه ای به ترانه های رپ و بحر طویل در شعر فارسی
10
حدیثه خادمی، علی اکبر باقری خلیلی، شهرام احمدی (1400) چند معنایی در پسوندهای اشتقاقی ی و ین در غزلیات حافظ شیرازی
11
کوثر ولی پور، شهرام احمدی، بتول مهدوی (1399) بررسی ساحت های وجودی شمس تبریزی در مقالات شمس
12
مهدیه محبی شولمی، بتول مهدوی، شهرام احمدی (1399) بررسی فرهنگ عامه در اشعار گیلکی شیون فومنی
13
14
سیده فاطمه کاظمی، شهرام احمدی، سیاوش حق جو (1399) آیرونی در کلیات نسیم شمال
15
16
فاطمه السادات میرزاده، شهرام احمدی، مرتضی محسنی (1399) تحلیل اشعار سلیمان هراتی بر اساس نظریه منش و میدان پیر بوردیو
17
سیدرضا سیدی، احمد غنی پور ملکشاه، شهرام احمدی (1398) بررسی کارکرد فعل در گلستان سعدی
18
شیما عبدی، شهرام احمدی، قدسیه رضوانیان (1397) بررسی سمبوایسم شعر فروغ فرخزاد و سهراب سپهری
19
فاطمه حیدری، شهرام احمدی، مرتضی محسنی (1397) تحلیل آرمانگرایی در اشعار سیاوش کسرایی و قیصر امین پور
20
21
سیده حاتمه جولانی، شهرام احمدی، غلامرضا پیروز (1396) مقایسه مفهوم( عشق) در اشعار فریدون مشیری و سیمین بهبهانی
22
حلیمه خداداد، علی اکبر باقری خلیلی، شهرام احمدی (1396) بررسی مقایسه ای شادی و خوشدلی در غزلیات سعدی و حافظ شیرازی
23
محمد نیک نیا، مسعود روحانی، شهرام احمدی (1396) درون مایه شعر شفیعی کدکنی
24
سیده زینب پناهیان، شهرام احمدی، حسین حسن پورآلاشتی (1396) بررسی اصطلاحات عرفانی در آثار فارسی احمد غزالی
25
26
الهام صادقی خطیبانی، شهرام احمدی، سیاوش حق جو (1395) مقایسه ی تأویل در مثنوی مولانا و مقالات شمس
27
محمد جهلت، شهرام احمدی، مرتضی محسنی (1395) مقایسه ی دیوان حافظ و بابافغانی از منظر تصویر و محتوا
28
عطرالله قنبری، علی اکبر باقری خلیلی، شهرام احمدی (1395) بررسی باورهای عامیانه درباره ی حیوانات در متون تمثیلی- عرفانی
29
نرگس شفیعی آکردی، شهرام احمدی، فرزاد بالو (1395) آیرونی در مثنوی معنوی
30
مطهره رضایی چراتی، فرزاد بالو، شهرام احمدی (1395) خوانشی تراژیک از داستان شیطان در سنت عرفانی با رویکرد ارسطویی
31
مریم خواجه نوکنده، فرزاد بالو، شهرام احمدی (1394) خوانش رمان سنگ صبور صادق چوبک با رویکرد منطق مکالمه ای باختین
کتاب
1
شهرام احمدی (1399) مزار بانو زینب در ترازوی نقد و بررسی و تحقیق شابک:978-600-7102-41-1
2
شهرام احمدی (1398) مدل سازی عددی و تحلیل ارزه ای سدهای بتنی قوسی شابک:978-622-6506-13-7
3
شهرام احمدی (1398) مدیریت منابع انسانی پیشرفته(مباحث نوین) شابک:978-622-6506-007
4
شهرام احمدی (1397) پرورش علمی و عملی اردک شابک:978-600-8448-76-1
5
شهرام احمدی (1396) محاسبات عددی به کمک نرم افزار متمتیکا شابک:978-600-8448-77-8
6
شهرام احمدی (1396) مقدمه ای بر سیاست گذاری ورزشی و توسعه در ورزش شابک:978-600-6545-58-5
7
شهرام احمدی (1395) اساس بیومکانیک بدن انسان شابک:978-600-6545-84-4
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!