08 خرداد 1402

شهرام احمدی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / زبان و ادبیات فارسی
تلفن: 01135302830
دانشکده: دانشکده ادبیات و زبان های خارجی

مشخصات پژوهش

عنوان
درون مایه شعر شفیعی کدکنی
نوع پژوهش پایان نامه
کلیدواژه‌ها
درون مایه شعر شفیعی کدکنی
پژوهشگران محمد نیک نیا (دانشجو) ، مسعود روحانی (استاد راهنما) ، شهرام احمدی (استاد مشاور)

چکیده

درون مایه شعر شفیعی کدکنی