1403/03/31
شهرام احمدی

شهرام احمدی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکدۀ ادبیّات و زبان‌های خارجی
نشانی:
تلفن: 01135302830

مشخصات پژوهش

عنوان
مقایسه اندیشه های کلامی نزاری باناصرخسرو در دیوان اشعارشان
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
نزاری،ناصرخسرو،تاویل،باطنی و اعتقاد
سال 1393
پژوهشگران شهرام احمدی

چکیده

بررسی و مقایسه ی دو شاعر شیعی یعنی ناصرخسرو قبادیانی(قرن پنجم)و نزاری قهستانی(قرن هفتم و هشتم)از جهات مختلف خصوصا به لحاظ اندیشه های باطنی جالب توجه است.