08 خرداد 1402

شهرام احمدی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / زبان و ادبیات فارسی
تلفن: 01135302830
دانشکده: دانشکده ادبیات و زبان های خارجی

مشخصات پژوهش

عنوان
مقایسه اندیشه های کلامی نزاری باناصرخسرو در دیوان اشعارشان
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
نزاری،ناصرخسرو،تاویل،باطنی و اعتقاد
پژوهشگران شهرام احمدی (نفر اول)

چکیده

بررسی و مقایسه ی دو شاعر شیعی یعنی ناصرخسرو قبادیانی(قرن پنجم)و نزاری قهستانی(قرن هفتم و هشتم)از جهات مختلف خصوصا به لحاظ اندیشه های باطنی جالب توجه است.