08 خرداد 1402

شهرام احمدی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / زبان و ادبیات فارسی
تلفن: 01135302830
دانشکده: دانشکده ادبیات و زبان های خارجی

مشخصات پژوهش

عنوان
تحلیل اشعار سلیمان هراتی بر اساس نظریه منش و میدان پیر بوردیو
نوع پژوهش پایان نامه
کلیدواژه‌ها
تحلیل اشعار سلیمان هراتی بر اساس نظریه منش و میدان پیر بوردیو
پژوهشگران فاطمه السادات میرزاده (دانشجو) ، شهرام احمدی (استاد راهنما) ، مرتضی محسنی (استاد مشاور)

چکیده

تحلیل اشعار سلیمان هراتی بر اساس نظریه منش و میدان پیر بوردیو