08 خرداد 1402

شهرام احمدی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / زبان و ادبیات فارسی
تلفن: 01135302830
دانشکده: دانشکده ادبیات و زبان های خارجی

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی سمبوایسم شعر فروغ فرخزاد و سهراب سپهری
نوع پژوهش پایان نامه
کلیدواژه‌ها
بررسی سمبوایسم شعر فروغ فرخزاد و سهراب سپهری
پژوهشگران شیما عبدی (دانشجو) ، شهرام احمدی (استاد راهنما) ، قدسیه رضوانیان (استاد مشاور)

چکیده

بررسی سمبوایسم شعر فروغ فرخزاد و سهراب سپهری