08 خرداد 1402

شهرام احمدی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / زبان و ادبیات فارسی
تلفن: 01135302830
دانشکده: دانشکده ادبیات و زبان های خارجی

مشخصات پژوهش

عنوان صبغه هاي رمانتي سيستيِ رمان يك عاشقانه ي آرام
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
رمانتی سیسم رئالیسم نادر ابراهیمی یک عاشقانه ی آرام
مجله پژوهشنامه مکتب های ادبی
شناسه DOI 10.22080/RJLS.2021.21687.1242
پژوهشگران شهرام احمدی (نفر اول)

چکیده

رمانتی سیسم مکتبی هنری، فلسفی و اجتماعی است که وارد جهان ادبیات نیز شد. این جنبش از لحاظ تاریخی در اروپای قرن نوزدهم اوج گرفت و سپس سرتاسر اروپا و حتّی کشورهای غیر اروپایی را تحت تأثیر خود قرار داد. یکی از کشورهایی که ادبیاتش تحت تأثیر این مکتب واقع شد، ایران است و مؤلفه های آن نخستین بار در شعرهای دوران مشروطه ظهور یافت و در ادامه وارد فضای شعر و داستان معاصر شد. «یک عاشقانه ی آرام» آخرین اثر داستانی نادر ابراهیمی، یکی از پرخواننده ترین و پرفروش ترین کتاب های سال های اخیر است . اگرچه این رمان در هیأتی رئالیستی نوشته شده ، امّا مشحون است از مؤلفه های رمانتی سیسم؛ مؤلفه هایی که ساحتی متفاوت به این اثر بخشیده و آن را از مرزهای خشک و خردگرای رئالیستی خارج می کند. مقاله ی حاضر که به شیوه ی توصیفی ـ تحلیلی و با استفاده ازمنابع کتابخانه ای نوشته شده است، می کوشد تا به بررسی مهم ترین مؤلفه های رمانتی سیستی رمان یک عاشقانه ی آرام بپردازد. نتیجه ی مقاله نشان می دهد که مشخّصه های بارز رمانتی سیستی چون: فردگرایی، عشق، یگانگی با طبیعت، علاقه به دین، تکیه بر تخیّل، و هیجان و احساسات در این اثر واقع گرا نمود قابل توجّهی دارد. همچنین ابراهیمی با استفاده از مؤلفه های مکتب رمانتی سیسم در یک متن رئالیستی، توانسته پیوند معقول و هنری مابین این دو مکتب ایجاد کند.