1403/03/31
شهرام احمدی

شهرام احمدی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکدۀ ادبیّات و زبان‌های خارجی
نشانی:
تلفن: 01135302830

مشخصات پژوهش

عنوان
اساس بیومکانیک بدن انسان
نوع پژوهش
کتاب
کلیدواژه‌ها
اساس بیومکانیک بدن انسان
سال 1395
پژوهشگران شهرام احمدی

چکیده

اساس بیومکانیک بدن انسان