08 خرداد 1402

شهرام احمدی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / زبان و ادبیات فارسی
تلفن: 01135302830
دانشکده: دانشکده ادبیات و زبان های خارجی

مشخصات پژوهش

عنوان
نگاهی اجمالی به موسیقی بیرونی و زبان شعری اخوان
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
اخوان،شعر،زبان،وزن و نیما
پژوهشگران شهرام احمدی (نفر اول) ، معصومه زنجانی زنجانی (نفر دوم)

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی ساختار ظاهری شعر اخوان صورت گرفته است.