08 خرداد 1402

شهرام احمدی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / زبان و ادبیات فارسی
تلفن: 01135302830
دانشکده: دانشکده ادبیات و زبان های خارجی

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی کاربرد شناختی ویژگی های گفتگو در شعر شاملو بر اساس اصل عدم همکاری
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
بررسی کاربرد شناختی ویژگی های گفتگو در شعر شاملو بر اساس اصل عدم همکاری
پژوهشگران پروانه دلاور (نفر اول) ، شهرام احمدی (نفر دوم)

چکیده

بررسی کاربرد شناختی ویژگی های گفتگو در شعر شاملو بر اساس اصل عدم همکاری