1403/03/31
شهرام احمدی

شهرام احمدی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکدۀ ادبیّات و زبان‌های خارجی
نشانی:
تلفن: 01135302830

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی فرهنگ عامه در اشعار گیلکی شیون فومنی
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
بررسی فرهنگ عامه در اشعار گیلکی شیون فومنی
سال 1399
پژوهشگران مهدیه محبی شولمی(دانشجو)، شهرام احمدی(استاد مشاور)، بتول مهدوی(استاد راهنما)

چکیده

بررسی فرهنگ عامه در اشعار گیلکی شیون فومنی