08 خرداد 1402

شهرام احمدی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / زبان و ادبیات فارسی
تلفن: 01135302830
دانشکده: دانشکده ادبیات و زبان های خارجی

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی فرهنگ عامه در اشعار گیلکی شیون فومنی
نوع پژوهش پایان نامه
کلیدواژه‌ها
بررسی فرهنگ عامه در اشعار گیلکی شیون فومنی
پژوهشگران مهدیه محبی شولمی (دانشجو) ، بتول مهدوی (استاد راهنما) ، شهرام احمدی (استاد مشاور)

چکیده

بررسی فرهنگ عامه در اشعار گیلکی شیون فومنی