1403/03/25
شهرام احمدی

شهرام احمدی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکدۀ ادبیّات و زبان‌های خارجی
نشانی:
تلفن: 01135302830

مشخصات پژوهش

عنوان
تحلیل آرمانگرایی در اشعار سیاوش کسرایی و قیصر امین پور
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
تحلیل آرمانگرایی در اشعار سیاوش کسرایی و قیصر امین پور
سال 1397
پژوهشگران فاطمه حیدری(دانشجو)، مرتضی محسنی(استاد مشاور)، شهرام احمدی(استاد راهنما)

چکیده

تحلیل آرمانگرایی در اشعار سیاوش کسرایی و قیصر امین پور