08 خرداد 1402

شهرام احمدی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / زبان و ادبیات فارسی
تلفن: 01135302830
دانشکده: دانشکده ادبیات و زبان های خارجی

مشخصات پژوهش

عنوان
کالبدشناسی ترکیب بند عاشورایی محتشم کاشانی
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
کالبدشناسی ترکیب بند عاشورایی محتشم کاشانی
پژوهشگران شهرام احمدی (نفر اول) ، بهروز قربانزاده (نفر دوم)

چکیده

کالبدشناسی ترکیب بند عاشورایی محتشم کاشانی