1403/03/31
شهرام احمدی

شهرام احمدی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکدۀ ادبیّات و زبان‌های خارجی
نشانی:
تلفن: 01135302830

مشخصات پژوهش

عنوان
تحلیل روابط خویشاوندی در حماسه های ملی ایران از دیدگاه انسان شناسی ساختار گرا
نوع پژوهش
مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
انسان شناسی ساختاری،حماسه های ملی ایران،کلود لوی استروس،نظام خویشاوندی،همسر گزینی
سال 1395
مجله پژوهش زنان
شناسه DOI
پژوهشگران رضا ستاری ، مرضیه حقیقی ، شهرام احمدی

چکیده

یکی از بنیادی ترین مباحث انسان شناسی،مطالعه روابط خویشاوندی،شیوه های همسر گزینی و پیوند ازدواج است.