08 خرداد 1402

شهرام احمدی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / زبان و ادبیات فارسی
تلفن: 01135302830
دانشکده: دانشکده ادبیات و زبان های خارجی

مشخصات پژوهش

عنوان
خوانش رمان سنگ صبور صادق چوبک با رویکرد منطق مکالمه ای باختین
نوع پژوهش پایان نامه
کلیدواژه‌ها
چوبک، سنگ صبور، باختین، منطق مکالمه، چندصدایی، چندزبانی، کارناوال.
پژوهشگران مریم خواجه نوکنده (دانشجو) ، فرزاد بالو (استاد راهنما) ، شهرام احمدی (استاد مشاور)

چکیده

یکی از آموزه های نقد مدرن در تحلیل متون ادبی به ویژه رمان و داستان، نظریه ی منطق مکالمه ای باختین است. منطق مکالمه به عنوان هسته ی مرکزی نظریه ی باختین و به تبع آن مفاهیمی که در ذیل آن قرار می گیرند به مثابه ظرفیت بالقوه ی متن در تکثیر و تولید معنا، این امکان را در اختیار خواننده قرار می دهد تا با رویکردی نو به تحلیل رمان و داستان بپردازد. در رساله ی حاضر، همت ما برآنست تا با رویکرد منطق مکالمه ای باختینی، یکی از رمان های مطرح معاصر یعنی سنگ صبور صادق چوبک را مورد نقد و بررسی قرار دهند. جهت نیل بدین منظور، مفاهیمی مانند چندآوایی و چندزبانی، بینامتنیت، دیگری، کارناوال، گروتسک، پایان باز و ... را همراه با مصادیق و نمونه هایی از رمان سنگ صبور مورد تبیین و توضیح قرار می دهیم تا به این پرسش بنیادین پاسخ داده باشیم که با تکیه بر چه شواهد و مصادیقی از رمان سنگ صبور می توان این رمان را واجد خصلت منطق مکالمه ای و جلوه های مختلف آن دانست؟