08 خرداد 1402

شهرام احمدی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / زبان و ادبیات فارسی
تلفن: 01135302830
دانشکده: دانشکده ادبیات و زبان های خارجی

مشخصات پژوهش

عنوان
کالبد شناسی ترکیب بند عاشورایی محتشم کاشانی
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
کالبد شناسی ترکیب بند عاشورایی محتشم کاشانی
پژوهشگران شهرام احمدی (نفر اول) ، بهروز قربانزاده (نفر دوم)

چکیده

کالبد شناسی ترکیب بند عاشورایی محتشم کاشانی