08 خرداد 1402

شهرام احمدی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / زبان و ادبیات فارسی
تلفن: 01135302830
دانشکده: دانشکده ادبیات و زبان های خارجی

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی ساحت های وجودی شمس تبریزی در مقالات شمس
نوع پژوهش پایان نامه
کلیدواژه‌ها
بررسی ساحت های وجودی شمس تبریزی در مقالات شمس
پژوهشگران کوثر ولی پور (دانشجو) ، شهرام احمدی (استاد راهنما) ، بتول مهدوی (استاد مشاور)

چکیده

بررسی ساحت های وجودی شمس تبریزی در مقالات شمس