08 خرداد 1402

شهرام احمدی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / زبان و ادبیات فارسی
تلفن: 01135302830
دانشکده: دانشکده ادبیات و زبان های خارجی

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی کاربردشناختی وییگی های گفتگو در شعر شاملو براساسا اصل عدم همکاری
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
گفت و گو،کاربردشناسی،اصول همکاری،اصل تخطّی و شاملو
پژوهشگران پروانه دلاور (نفر اول) ، شهرام احمدی (نفر دوم)

چکیده

همواره رابطه یک به یکی میان معنا و خود وایه وجود ندارد