1402/12/06

شهرام احمدی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکدۀ ادبیّات و زبان‌های خارجی
نشانی:
تلفن: 01135302830

مشخصات پژوهش

عنوان
رمزگشایی فرآیند فردیّت در الهی نامه ی عطّار با تکیه بر کهن الگوهای یونگ
نوع پژوهش
مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
کارل گوستاو یونگ، کهن الگو، فرآیند فردیّت، الهی نامه، عطّار.
سال 1399
مجله پژوهشنامه عرفان
شناسه DOI
پژوهشگران مرضیه حقیقی ، شهرام احمدی

چکیده

هدف روان­شناسییونگ، بررسی فردیّت یا خویشتن­یابی در روان انسان است. فردیّت، سفری روانی است که با یک جدال درونی در فرد آغاز می­شود و به کشف و بازشناسی جنبه­های ناشناخته­ی روان آدمی و رسیدن به خودآگاهی رهنمون می­گردد. فرد، در این سفر، جنبه­های مثبت و منفی روان ناخودآگاهِ خویش را کشف کرده و درنهایت به خودآگاهی می­رسد. این خودآگاهی، بنا بر ماهیّت کهن­الگویی­اش، در آثار هنری با نمادهایی که بر مضمون تکامل و فردیت دلالت می­کنند،نشان داده می­شود. منظومه­ی الهی­نامه­، گفتگوی پدری با شش پسرش است که آنان را به سفری نمادین به درون خویش فرامی­خواند. در این پژوهش سعی شده است تا با روشی توصیفی-تحلیلی، این سفر روانی با استفاده از نظریه­ی یونگ بررسی شده و جنبه­های نمادین فردیت در آن رمزگشایی شود. دستاورد پژوهش نشان می­دهدکه این پدر با فراخواندن شش پسر به عنوان نمادهایی از شش لایه­ی درونی خویش، مسیر فردیت و تکامل را سپری می­کند.