08 خرداد 1402

شهرام احمدی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / زبان و ادبیات فارسی
تلفن: 01135302830
دانشکده: دانشکده ادبیات و زبان های خارجی

مشخصات پژوهش

عنوان
مقدمه ای بر سیاست گذاری ورزشی و توسعه در ورزش
نوع پژوهش کتاب
کلیدواژه‌ها
مقدمه ای بر سیاست گذاری ورزشی و توسعه در ورزش
پژوهشگران شهرام احمدی (نفر اول)

چکیده

مقدمه ای بر سیاست گذاری ورزشی و توسعه در ورزش