08 خرداد 1402

شهرام احمدی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / زبان و ادبیات فارسی
تلفن: 01135302830
دانشکده: دانشکده ادبیات و زبان های خارجی

مشخصات پژوهش

عنوان
نگاهی مقایسه ای به ترانه های رپ و بحر طویل در شعر فارسی
نوع پژوهش پایان نامه
کلیدواژه‌ها
نگاهی مقایسه ای به ترانه های رپ و بحر طویل در شعر فارسی
پژوهشگران امیر حسین قنبری (دانشجو) ، شهرام احمدی (استاد راهنما) ، فرزاد بالو (استاد مشاور)

چکیده

نگاهی مقایسه ای به ترانه های رپ و بحر طویل در شعر فارسی