1403/04/01
شهرام احمدی

شهرام احمدی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکدۀ ادبیّات و زبان‌های خارجی
نشانی:
تلفن: 01135302830

مشخصات پژوهش

عنوان
مزار بانو زینب در ترازوی نقد و بررسی و تحقیق
نوع پژوهش
کتاب
کلیدواژه‌ها
مزار بانو زینب در ترازوی نقد و بررسی و تحقیق
سال 1399
پژوهشگران شهرام احمدی

چکیده

مزار بانو زینب در ترازوی نقد و بررسی و تحقیق