08 خرداد 1402

شهرام احمدی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / زبان و ادبیات فارسی
تلفن: 01135302830
دانشکده: دانشکده ادبیات و زبان های خارجی

مشخصات پژوهش

عنوان
مدیریت منابع انسانی پیشرفته(مباحث نوین)
نوع پژوهش کتاب
کلیدواژه‌ها
مدیریت منابع انسانی پیشرفته(مباحث نوین)
پژوهشگران شهرام احمدی (نفر اول)

چکیده

مدیریت منابع انسانی پیشرفته(مباحث نوین)