08 خرداد 1402

شهرام احمدی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / زبان و ادبیات فارسی
تلفن: 01135302830
دانشکده: دانشکده ادبیات و زبان های خارجی

مشخصات پژوهش

عنوان
چند معنایی در پسوندهای اشتقاقی ی و ین در غزلیات حافظ شیرازی
نوع پژوهش پایان نامه
کلیدواژه‌ها
چند معنایی در پسوندهای اشتقاقی ی و ین در غزلیات حافظ شیرازی
پژوهشگران حدیثه خادمی (دانشجو) ، علی اکبر باقری خلیلی (استاد راهنما) ، شهرام احمدی (استاد مشاور)

چکیده

چند معنایی در پسوندهای اشتقاقی ی و ین در غزلیات حافظ شیرازی