1403/03/25
شهرام احمدی

شهرام احمدی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکدۀ ادبیّات و زبان‌های خارجی
نشانی:
تلفن: 01135302830

مشخصات پژوهش

عنوان
تأثیرپذیری بوستان سعدی از نهج البلاغه
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
نهج البلاغه، سعدی، اقتباس، بوستان.
سال 1396
پژوهشگران شهرام احمدی

چکیده

شیخ مصلح الدین سعدی شیرازی به مدد استعداد فطری و به یمن تحصیل در نظامیه ی بغداد و تسلّط بر زبان عربی و معارف اسلامی و نیز مأنوس بودن با قرآن کریم، احادیث نبوی و سخنان بزرگانی چون امیرالمؤمنین آثاری از خود برجای گذاشت که استقبال عام و خاص را در گستره ی تاریخ به همراه داشته است. سعدی در بوستان که همان آرمان شهر و بایدستان اوست، جامعه ای را ترسیم می کند که بشر در طول تاریخ، آرزوی تحقّق آن را داشته و عزم و همّت انبیاء، اولیا و مصلحان نیز بر آن بوده است. اگرچه به ضرس قاطع نمی توان گفت که سعدی هنگام سرایش بوستان، خطبه ها، نامه ها و کلمات قصار امیرالمؤمنین را در برابر دیدگان خود داشته است اما نمی توان به تأثیرپذیری تنگاتنگ و پرشمار او از سخنان امیرکلام، علی (ع)، اذعان و اعتراف نکرد. گاه این تأثیرپذیری چنان آشکار است که گویی سعدی درصدد ترجمه ی و منظوم نهج البلاغه برآمده است. این پژوهش به شیوه ی توصیفی- تحلیلی و بااستفاده از منابع کتابخانه ای شواهدی در حدّ و حوصله ی مقاله را برای اثبات تأثر سعدی از کلام امیرالمؤمنین گرد آورده است و به این نتیجه رسیده است که اگر استقصاء بلیغ و احصای تام صورت پذیرد، مشخّص می گردد که سخنان نغز و پرمغز مولا به طرز عجیبی از سعدی دلبری نموده و سعدی در تمامی باب ها و ابیات بوستان تحت تأثیر سخنان امام و درحال اقتباس از کلامش می باشد.