08 خرداد 1402

شهرام احمدی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / زبان و ادبیات فارسی
تلفن: 01135302830
دانشکده: دانشکده ادبیات و زبان های خارجی

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی نشانه شناسی اجتماعی رمان کولی کنار آتش از منیر و روانی پور
نوع پژوهش پایان نامه
کلیدواژه‌ها
بررسی نشانه شناسی اجتماعی رمان کولی کنار آتش از منیر و روانی پور
پژوهشگران مهسا ناجی (دانشجو) ، شهرام احمدی (استاد راهنما) ، فرزاد بالو (استاد مشاور)

چکیده

بررسی نشانه شناسی اجتماعی رمان کولی کنار آتش از منیر و روانی پور