1403/03/25
شهرام احمدی

شهرام احمدی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکدۀ ادبیّات و زبان‌های خارجی
نشانی:
تلفن: 01135302830

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی همسانی های سبکی کلیله و دمنه دو مرزبان نامه
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
سبک، کلیله و دمنه،مرزبان نامه،محور زبانی و محور ادبی
سال 1395
پژوهشگران شهرام احمدی ، معصومه زنجانی زنجانی ، مصطفی میردار رضایی

چکیده

سبک را شیوه ی بیان خاص نظم یا نثر دانسته اند.