08 خرداد 1402

شهرام احمدی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / زبان و ادبیات فارسی
تلفن: 01135302830
دانشکده: دانشکده ادبیات و زبان های خارجی

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی همسانی های سبکی کلیله و دمنه دو مرزبان نامه
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
سبک، کلیله و دمنه،مرزبان نامه،محور زبانی و محور ادبی
پژوهشگران شهرام احمدی (نفر اول) ، معصومه زنجانی زنجانی (نفر دوم) ، مصطفی میردار رضایی (نفر سوم)

چکیده

سبک را شیوه ی بیان خاص نظم یا نثر دانسته اند.