06 فروردین 1402
مهدي شاهرخ

مهدی شاهرخ

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشگاه مازندران - گروه زبان و ادبیات عربی
تحصیلات: دکترای تخصصی / گروه زبان و ادبیات عربی
تلفن: 01135302205
دانشکده: دانشکده ادبیات و زبان های خارجی

معرفی

استادیار و عضو هیئت علمی گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه مازندران

تحصیلات

  • دکترای تخصصی زبان و ادبیات عربی ، دانشگاه تهران ، ایران (1388 - 1393)
    عنوان رساله: نقد و بررسی تطبیقی اسالیب ادبی و مضامین شعری مظفر النواب و سیاوش کسرایی
  • فوق لیسانس زبان و ادبیات عربی ، دانشگاه حکیم سبزواری ، ایران (1383 - 1385)
    عنوان پایان‌نامه: الواقعیة و سماتها فی شعر نزار قبانی
  • لیسانس زبان و ادبیات عربی ، دانشگاه سمنان ، ایران (1379 - 1382)
بیشتر

علایق پژوهشی

  • ادبیات تطبیقی
  • نقد ادبیات معاصر عربی
  • مطالعات ترجمه (عربی - فارسی)
بیشتر

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
حسین یوسفی، حسین علی خلیف، مهدی شاهرخ (1401) جمالیة التضاد فی شعرمحمد مهدی الجواهری السیاسی آداب الکوفة: المجلد ج1, العدد 53,; الصفحات 453 -474
2
مهدی شاهرخ، علیاء عبود علوان، مصطفی کمالجو (1401) التصویر الفنی الإستعاری فی شعر عبد الرزاق عبد الواحد آداب الکوفة: 2022, المجلد ج1, العدد 54,; الصفحات 303- 328
3
غلامرضا کریمی فرد، مهدی شاهرخ، عباس رومیانی (1401) المفارقة التصویریة فی شعر محمود درویش (الجداریة نموذجاً) اللغة العربیة و آدابها: المجلد ج1, العدد 36,; الصفحات 425-444
4
مهدی شاهرخ، حسن گودرزی لمراسکی، مژده پاک سرشت (1401) رئالیسم انتقادی در زن سروده های فروغ فرخزاد و سعاد الصباح کاوشنامه ادبیات تطبیقی: دوره 12، شماره 1 - شماره پیاپی 45; صفحه 49-79
5
مهدی شاهرخ، علی بابایی دم طسوج، سید سلیمان سادات اشکور (1400) بررسی تطبیقی درونمایه ستم ستیزی در اشعار پروین اعتصامی و احمد عبدالمعطی حجازی مطالعات ادبیات تطبیقی: دوره 15، شماره 59 - شماره پیاپی 59 پاییز 1400; صفحه 89-111
6
مصطفی عزیزی شمامی، مهدی شاهرخ، نیلوفر محرمی (1400) نیازسنجی آموزشی، مهارتی و نگرشی اعضای هیأت علمی رشتۀ زبان و ادبیات عربی از دیدگاه دانشجویان (مطالعۀ موردی: دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد گرایش ادبیات عربی دانشگاه های دولتی کشور) مجله علمی انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی: دوره 17، شماره 58 - شماره پیاپی 58 بهار 1400; صفحه 155-180
7
علی بابایی دم طسوج، مهدی شاهرخ (1399) تأثیر قرائت های قرآنی بر وجوه اعرابی و دلالت های معنایی آن ها در آیۀ نخست سورۀ نساء پژوهش های قرآن و حدیث: دوره 53، شماره 2 پاییز و زمستان 1399; صفحه 310-289
8
مهدی شاهرخ، علی بابایی دم طسوج، سلیمان سادات اشکور (1399) بررسی تطبیقی رویکرد شهرگریزی در اشعار عبدالمعطی حجازی و پروین اعتصامی کاوشنامه ادبیات تطبیقی: دوره 11، شماره 1 - شماره پیاپی 41 بهار 1400; صفحه 85-108
9
مهدی شاهرخ، حمیده فقیه عبداللهی (1399) مکان و کارکردهای معنایی آن در اشعار یحیی سماوی ادب عربی: دوره 12، شماره 4 زمستان 1399; صفحه 123-144
10
مهدی شاهرخ، فرحان گل مغانی زاده، علی بابایی دم طسوج (1399) دراسة وظیفیة فی دیوان: (فی البدء کانت الأنثی) لسُعاد الصباح علی ضوء نظریة التواصل لرومان جاکبسون مجلة مرکز دراسات الکوفة: المجلد 1, العدد 59,; الصفحات 445-488
11
مهدی شاهرخ، علی بابایی دم طسوج، محمود آبدانان مهدیزاده (1399) وصف طبیعت، بُن مایۀ دیگر اغراض سنتی شعرِ ابن خفاجۀ ‏اندلسی پژوهشنامه نقد ادب عربی: دوره 9، شماره 19 پاییز و زمستان 1399; صص 179-212
12
غلامرضا کریمی فرد، مهدی شاهرخ، علی بابایی دم طسوج (1399) بررسی تأثیر خوانش های نحوی بر معانی آیات قرآن کریم (مطالعۀ موردی: سورۀ بقره) مطالعات قرآنی و فرهنگ اسلامی: دوره 4، شماره 3 پاییز 1399; 119-145
13
مهدی شاهرخ، سلیمان سادات اشکور، علی بابایی دم طسوج (1399) حبّ الوطن العراقی، صورته ورموزه فی شعر یحیی السماوی الآداب: 134; 1-30
14
مهدی شاهرخ، ابو الحسن امین مقدسی (1399) صورة أبطال المقاومة فی مرآة قصائد مظفر النواب دراسات الأدب المعاصر: جلد 12، شماره 46; 133-163
15
16
حسن گودرزی لمراسکی، مهدی شاهرخ، مجید بیگلری (1399) دراسة الموسیقی الداخلیة فی خطب نهج البلاغة ‏‏(خطب 182 إلی186 مثالاً)‏ العمید: دوره 9، شماره 34; 325-362
17
مهدی شاهرخ، مصطفی کمالجو (1399) کنگاشی در شکوفایی فنّ پیامبرستایی در دورۀ ممالیک ادب عربی: دوره 12، شماره 1 بهار 1399; صفحه 109-130
18
مهدی شاهرخ، ابو الحسن امین مقدسی (1398) استدعاء شخصیّات التراث الدینی فی قصائد مظفر النوّاب دراسات الأدب المعاصر: المجلد 11، العدد 44، الشتاء 2020م/1398ش; الصفحة 95-125
19
حسن گودرزی لمراسکی، جواد محمدزاده، مهدی شاهرخ (1398) دراسة ظاهرة "النرجسیة" من منظور الأسلوبیة النفسیة؛ (قراءة فی غزلیات نزار قبانی) آداب الکوفة: السنة: 2020 المجلد: ج1 الاصدار: 42 الصفحات: 513-53; 513-536
20
حسن گودرزی لمراسکی، شهرام احمدی، مهدی شاهرخ، ربابه کاظم زاده (1398) الوطنیة فی شعر "یوسف الخال" و"سلمان هراتی" المقاوم مجلة آداب ذی قار: القسم الأول- 29; 373-407
21
22
ابو الحسن امین مقدسی، مهدی شاهرخ (1395) امام حسین (ع) اسوۀ پایداری در شعر مظفر النواب ادبیات پایداری: دوره 8، شماره 14، بهار و تابستان 1395، صفحه 1-363; 1-28
23
محمد موسوی بفروئی، مهدی شاهرخ (1391) دراسة اُسلوبیة مقارنة لقصیدتی افسانة لنیما یوشیج و غریب علی الخلیج لبدر شاکر السیاب (بیان أوجه التشابه والخلاف و ظرائف أسلوبهما) ادب عربی: دوره 4، شماره 2، بهار و تابستان 1391; صفحه 109-154
24
حسین شمس آبادی، مهدی شاهرخ (1389) سمات الادب الواقعی فی شعر نزار قبانی السیاسی ادب عربی: نشریه ادب عربی، سال یکم شماره 2 (بهار و تابستان 13; 73-100
مقاله ارائه‌شده
1
مهدی شاهرخ، زهرا شمس ناتری، رقیه رستم پور ملکی (1399) بررسی معنایی رنگ ها در شعر «ماذا سیبقی؟» محمود درویش دومین همایش ملی ادبیات مقاومت با محوریت شهید عالی مقام سپهبد قاسم سلیمانی، ایران¡ بجنورد
2
مهدی شاهرخ، علی بابایی دم طسوج (1399) فصاحت و بلاغت سخنان امام علی(‏ع) از منظر ابوالعباس مبرّد در کتاب «الکامل فی اللغة والأدب» همایش ملی نهج البلاغه و زبان شناسی، ایران¡ رشت
3
مهدی شاهرخ، ابو الحسن امین مقدسی (1398) آشنایی زدایی های زبانی اشعار مظفر النواب هفتمین همایش ملی متن پژوهی ادبی، ایران¡ تهران
4
مهدی شاهرخ، ابو الحسن امین مقدسی (1398) بررسی مضامین غنایی اشعار مظفر النواب هفتمین همایش ملی متن پژوهی ادبی، ایران¡ تهران
5
مهدی شاهرخ، ابو الحسن امین مقدسی (1397) طنزپردازی ها و ایماژهای کاریکاتوری در اشعار مظفر النواب ششمین همایش ملی نقد و نظریه ادبی دانشگاه گنبد کاووس، ایران¡ گنبد
6
مهدی شاهرخ، ابو الحسن امین مقدسی (1397) بینامتنی ادبی در اشعار مظفر النواب ششمین همایش ملی نقد و نظریه ادبی دانشگاه گنبد کاووس، ایران¡ گنبد
7
مهدی شاهرخ، ابو الحسن امین مقدسی (1397) بررسی فنون و تکنیک های نوین داستانی و نمایشنامه ای در شعر مظفر النواب (با تکیه بر دو شعر: بحّار البحارین و عبدالله الإرهابی) نخستین همایش ملی پژوهش های شعر معاصر عربی، ایران¡ ارومیه
8
مهدی شاهرخ، ابو الحسن امین مقدسی (1397) بدزبانی و گزنده بودن زبان شعری اشعار سیاسی مظفر النواب نخستین همایش ملی پژوهش های شعر معاصر عربی، ایران¡ ارومیه
9
مهدی شاهرخ، ابو الحسن امین مقدسی (1397) بررسی درون مایه هجو حکّام عرب در اشعار مظفر النواب پنجمین همایش متن پژوهی ادبی، ایران¡ تهران
10
مهدی شاهرخ، ابو الحسن امین مقدسی (1397) بررسی درون مایه تصوف و عرفان در اشعار مظفر النواب پنجمین همایش متن پژوهی ادبی، ایران¡ تهران
11
مهدی شاهرخ، ابو الحسن امین مقدسی (1396) کنکاشی در پدیده های تضاد و ترادف در زبان شعری مظفر النواب نخستین همایش ملی رویکردهای نوین در مطالعات زبان و ادبیات، ایران¡ شیراز
12
مهدی شاهرخ، ابو الحسن امین مقدسی (1396) واکاوی برجستگی های ادبی اشعار سیاسی مظفر النواب نخستین همایش ملی رویکردهای نوین در مطالعات زبان و ادبیات، ایران¡ شیراز
13
مهدی شاهرخ، ابو الحسن امین مقدسی (1396) فراخوانی شخصیت های مقاوم ستوده شده در اشعار مظفر النواب نخستین همایش ملی ادبیات مقاومت با محوریت شهدای دانشجوی خراسان شمالی، ایران¡ بجنورد
14
مهدی شاهرخ، ابو الحسن امین مقدسی (1396) فراخوانی مناطق انقلاب خیز و مقاوم در اشعار مظفر النواب نخستین همایش ملی ادبیات مقاومت با محوریت شهدای دانشجوی خراسان شمالی، ایران¡ بجنورد
15
مهدی شاهرخ، ابو الحسن امین مقدسی (1396) سیمای فلسطین و مبارزه با رژیم صهیونیستی در آیینه شعر مظفر النواب کنفرانس ملی رویکردهای نوین علوم انسانی در قرن 21، ایران¡ رامسر
16
مهدی شاهرخ، ابو الحسن امین مقدسی (1396) بارقه های مقاومت و پایداری در اشعار مظفر النواب کنفرانس ملی رویکردهای نوین علوم انسانی در قرن 21، ایران¡ رامسر
17
مهدی شاهرخ، ابو الحسن امین مقدسی (1396) بررسی ویژگی های بارز زبانی در زبان شعری مظفر النواب (با تکیه بر اشعار سیاسی وی) چهارمین همایش ملی متن پژوهی ادبی، ایران¡ تهران
18
مهدی شاهرخ، ابو الحسن امین مقدسی (1396) دلالت های تکرار و موسیقی درونی حاصل از آن در اشعار مظفر النواب چهارمین همایش ملی متن پژوهی ادبی، ایران¡ تهران
19
مهدی شاهرخ (1396) کنکاشی بلاغی در خطبه 221 نهج البلاغه (در بیان احوال مردگان) نخستین همایش ملی نهج البلاغه و علوم ادبی، ایران¡ بابلسر
20
مهدی شاهرخ (1396) واکاوی بلاغی خطبه شقشقیه امام علی (ع) نخستین همایش ملی نهج البلاغه و علوم ادبی، ایران¡ بابلسر
21
مهدی شاهرخ، ابو الحسن امین مقدسی (1395) بازتاب غم غربت و نوستالژی میهن در اشعار سیاوش کسرایی سومین کنگره بین المللی زبان و ادبیات فارسی، ایران¡ تهران
22
مهدی شاهرخ، ابو الحسن امین مقدسی (1395) بررسی درون مایه های اجتماعی اشعار سیاوش کسرایی سومین کنگره بین المللی زبان و ادبیات فارسی، ایران¡ تهران
23
مهدی شاهرخ، ابو الحسن امین مقدسی (1395) روحیۀ امیدآفرینی در اشعار سیاوش کسرایی از شکست نهضت ملّی تا پیروزی انقلاب اسلامی سومین کنگره بین المللی زبان و ادبیات فارسی، ایران¡ تهران
24
مهدی شاهرخ (1395) نقش و جایگاه آموزش زبان عربی در توسعۀ گردشگری استان مازندران (پتانسیل ها، چالش ها و راهکارها) همایش ملی توسعه پایدار گردشگری؛ از تئوری تا عمل با رویکرد توسعه جوامع محلی، ایران¡ بابلسر
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
1
انسیه طالبی قادیکلایی، مهدی شاهرخ، مصطفی کمالجو (1401) بررسی عناصر داستانی رمان «المتشائل» اثر امیل حبیبی
2
سیده ام کلثوم موسوی، مهدی شاهرخ، حمید رضا مشایخی (1401) استعاره مفهومی در دعای مکارم الأخلاق از دیدگاه لیکاف و جانسون
3
یونس الدهیمی، مهدی شاهرخ، بهروز قربانزاده (1400) الانزیاح وأنواعه فی قصائد الشاعر بلند الحیدری
4
5
یونس اسماعیل زاده، مهدی شاهرخ، حسن گودرزی لمراسکی (1400) زیبایی شناسی تکرار و دلالت های معنایی آن در اشعار قاسم حداد
کتاب
1
مهدی شاهرخ، حسین شمس آبادی (1395) دردسر شابک:9786009715107
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
1
مهدی شاهرخ (1399) انواع ال و تنوین در زبان عربی دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
2
مهدی شاهرخ (1399) انواع الف و لام و تنوین در زبان عربی دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه مازندران
3
مهدی شاهرخ (1399) عطف و انواع آن در زبان عربی دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
4
مهدی شاهرخ (1398) نقش ایرانیان در رشد و بالندگی علوم زبان و ادبیات عربی دانشکده علوم انسانی دانشگاه مازندران
5
مهدی شاهرخ (1398) راهکارهای عملی ترجمه از عربی به فارسی و بالعکس دانشکده علوم انسانی دانشگاه مازندران
6
مهدی شاهرخ (1398) شیوه های مقاله نویسی و تهیه و تدوین تحقیقات دانشگاهی دانشکده علوم انسانی دانشگاه مازندران
7
مهدی شاهرخ (1396) راهکارهای عملی در ترجمه از عربی به فارسی با تکیه بر متون داستانی و رمان دانشگاه مازندران، سالن علمی باقر العلوم (ع) دانشکد