06 فروردین 1402
فرشته باعزت

فرشته باعزت

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشگاه مازندران
تحصیلات: دکترای تخصصی / روان شناسی
تلفن: 9351900225
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

تحصیلات

  • دکترای تخصصی روان شناسی ، الزهرا ، ایران (1380 - 1385)
    عنوان رساله: اثرات درمان نوروسایکولوژی در کارآمدی خواندن دانش آموزان مبتلا به نارساخوانی تحولی
  • فوق لیسانس روان شناسی (گرایش آموزش و کودکان استثنایی) ، تهران ، ایران (1373 - 1376)
    عنوان پایان‌نامه: بررسی تاثیر آموزش راهبردهای یادگیری در حافظه کودکان عقب مانده ذهنی خفیف
  • لیسانس روان شناسی (گرایش آموزش و کودکان استثنایی) ، شهید بهشتی ، ایران (1368 - 1372)
    عنوان پایان‌نامه: تاثیر محیط های باز و بسته بر شکوفایی خلاقیت دانش آموزان
بیشتر

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
حمیدرضا دهقان، حبیب اله نادری، سهیلا هاشمی کوچکسرایی، فرشته باعزت (1400) اثربخشی تحریک الکتریکی مستقیم فراجمجمهای بر سیستمهای مغزی- رفتاری و صفات تاریک شخصیت نوجوانان دارای رفتارهای خودآسیبی مجله دانشگاه علوم پزشکی جیرفت: 8; 728-739
2
3
4
mohammad yavariyan baei, Habibollah Halimi, baezzat Fereshteh (2021) Effectiveness of parental Religiosity On Their Attitude Towards Childbearing Journal of Woman and Family Studies: 19; 107-126
5
ندا صفری، فرشته باعزت، مجید غفاری (1399) اثربخشی برنامه توانبخشی شناختی توجه بر ابعاد توجه و کارآمدی خواندن دانشآموزان نارساخوان سلامت روان کودک: 7; 167-181
6
رویا عباسی اصل، سهیلا هاشمی کوچکسرایی، مهدی خبازی کناری، فرشته باعزت (1398) بررسی ویژگی های روانسنجی نسخه فارسی پرسشنامه هویت اخلاقی بلک و رینولدز( MIQ ). روانشناسی کاربردی - دانشگاه شهید بهشتی: 13; 649-665
7
زهرا اکبرزاده، وحید حیدر نتاج، فریال احمدی، فرشته باعزت (1398) تاثیر چیدمان بر طراحی فضای آموزش معماری جهت بهبود عملکرد تحصیلی و شناختی اندیشه معماری: 3-6; 96-109
8
زهرا سلیمانی، مجید غفاری، فرشته باعزت (1398) اثربخشی واقعیت درمانی گروهی بر خود-پنداره تحصیلی دانش آموزان مبتلا به اختلال یادگیری خاص دست آوردهای روان شناختی: دوره 26، شماره 2 - شماره پیاپی 22 پاییز و زمستان 1; صفحه 219-242
9
ندا صفری، فرشته باعزت، مجید غفاری (1398) اثربخشی بازتوانی شناختی بر کارآمدی خواندن دانش آموزان نارساخوان مطالعات روان شناختی: دوره 15، شماره 3 - شماره پیاپی 56 پاییز 1398; 105-122
10
roya abbasi asl, SOHEILA HASHEMI KOOCHAKSARAEI, Mehdi Khabbazi Kenari, baezzat Fereshteh (2019) Role of Female Students’ Self-Regulation in Predicting Moral Identity: A Structural Equation Modeling Study. women’s health bulletin: 6; 1-6
11
habibollah naderi, baezzat Fereshteh, masoud kholam ali lavasani, sohil rahimi (2019) Designing an Educational Mindfulness Program and Its Effectiveness on Students’ Cognitive, Emotional and Educational Processes journal of archives in military medicine: 3; 1-10
12
مجتبی ابراهیمی فرد، فرشته باعزت، فاطمه دانایی فرد (1398) اثربخشی فعالیت های یک پارچگی حسی بر مشکلات عملکرد عصب روان شناختی مبتلایان به اختلال های یادگیری خاص کومش- دانشگاه علوم پزشکی سمنان: 21; 492-486
13
roya abbasi asl, SOHEILA HASHEMI KOOCHAKSARAEI, Mehdi Khabbazi Kenari, baezzat Fereshteh (2019) Role of Female Students’ Self-Regulation in Predicting Moral Identity: A Structural Equation Modeling Study women’s health bulletin: 6 (2); -
14
زهرا سلیمانی، مجید غفاری، فرشته باعزت (1397) اثربخشی واقعیت درمانی گروهی بر سرزندگی تحصیلی دانش آموزان مبتلا به اختلال یادگیری خاص ناتوانی های یادگیری: دوره 7، شماره 4 - شماره پیاپی 25، تابستان 1397، صف; دوره 7، شماره 4 - شم
15
16
17
abbas akbari, baezzat Fereshteh, SOHEILA HASHEMI KOOCHAKSARAEI, Mehdi Khabbazi Kenari (2018) evelopment and Validation of a two-Dimentional Scale to Measure Family Functions international journal of school health: 6; 1-7
18
baezzat Fereshteh, Mahmoud Moradi Abbasabady, mahshad motaghedi far (2018) The effect of phonological awareness on auditory memory of the students with spelling problems iranian rehabilitation journal: 16(1); 83-90
19
فرشته باعزت، عباس اکبری، رویا عباسی اصل، مهین مهدویه (1396) ارایه مدل علی پیش بینی باورهای انگیزشی بر اساس توانایی های فرا شناختی با واسطه گری خود کارآمدی مطالعات روانشناسی تربیتی: دوره 14، شماره 27،; 87-114
20
21
احمد احمدی قوزلوجه، فرشته باعزت (1395) ساختار عاملی و هنجاریابی نسخه فارسی مقیاس اضطراب امتحان کودکان مطالعات روانشناسی بالینی: دوره 6، شماره 24، پاییز 1395; صفحه 175-191
22
فرشته باعزت (1395) تاثیر مناسک حج عمره منفرده بر تقویت هویت دینی دانشجویان دانشگاه اندیشه های نوین تربیتی: دوره 11، شماره 3، پاییز و زمستان 1394; صفحه 29-43
23
حکیمه السادات شریف زاده خاوری، فرشته باعزت، حمیده جلالیان راد (1395) تاثیر روش تدریس مبتنی بر زیبایی شناسی بر پیشرفت تحصیلی درس علوم دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی اندیشه های نوین تربیتی: دورة 12 / شمارة 3; 183-200
24
فرشته باعزت، لیلا فلاح (1394) اثربخشی نرم افزار آموزشی حل مسئله یار بر تقویت حل مسئله دانش آموزان ابتدایی مبتلا به اختلال یادگیری ریاضی فصلنامه تحول روانشناختی کودک: - دوره دوم، شماره 1،; 59-70
25
habibollah naderi, baezzat Fereshteh, mahshad motaghedi far (2015) Effectiveness of quality education based on Glasser’s choice theory on the student’s academic self-efficacy European Journal of Psychology & Educational Studies: 2; 43-47
26
فرشته باعزت، احمد احمدی قوزلوجه (1394) ساختار عاملی و ویژگی های روان سنجی مقیاس درجه بندی اختلال های رفتار مخرب ـ نسخه والدین سلامت روان کودک: دوره دوم، شماره 3،; 73-84
27
فریدون یاریاری، فرشته باعزت، احمد احمدی قوزلوجه (1391) تأثیر درجات مختلف نارساخوانی بر استرس والدینی پژوهش در حیطه کودکان استثنایی: 3; 10
28
فرشته باعزت، حکیمه السادات شریف زاده خاوری (1391) رابطة هوش معنوی و هوش هیجانی با استرس شغلی کارکنان دانشگاه مشاوره شغلی و سازمانی: 4; 14
29
فرشته باعزت، راضیه ایزدی فرد (1388) اثربخشی راهبردهای خود نظ مدهی بر کاهش خطاهای املایی دانش آموزان مبتلا به اختلال نوشتن پژوهش در حیطه کودکان استثنایی: 10; 8
مقاله ارائه‌شده
1
منا لرکی، مجید غفاری، فرشته باعزت (1399) نقش واسطه ای عدم تعادل تلاش-پاداش در رابطه بین بی عدالتی تحصیلی و فرسودگی تحصیلی دومین کنگره ملی تازه یافته ها در حوزه خانواده، بهداشت روان، اختلالات، پیشگیری و آموزش، ایران¡ تهران
2
الهه حسینی، مجید غفاری، فرشته باعزت (1398) ساخت و رواسازی مقیاس ادراک محیط یادگیری سازنده گرای اجتماعی کلاس درس در دانشجویان دومین کنفرانس بین المللی روانشناسی، مشاوره، تعلیم و تربیت، ایران¡ تهران
3
زهرا اکبرزاده، وحید حیدر نتاج، فریال احمدی، فرشته باعزت (1398) تاثیر روانشناسی محیط و علوم رفتاری بر طراحی فضاهای آموزشی اولین همایش ملی مدرسه فردا، ایران¡ اردبیل
4
5
سید ابوالقاسم سیدان، فرشته باعزت (1396) مشکلات بین فردی و استرس تحصیلی در دانش آموزان ششمین کنگره انجمن روان شناسی ایران، ایران¡ تهران
6
فرشته باعزت، حامد سرهنگ پور، نرگس نوری زاده، مهدی اکبری (1395) بینی بطالت سایبری بر اساس نیازهای روانشناختی با میانجیگری وجدانی بودن و جهت گیری هدف در دانشجویان دانشگاه مازندران سومین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در روانشناسی، مشاوره و علوم رفتاری، ایران¡ تهران
7
ملیحه محمدی، مهشاد معتقدی فر، فرشته باعزت (1394) سواد اطلاعاتی و انگیزش پیشرفت در دانشجویان پنجمین کنگره انجمن روانشناسی ایران، ایران¡ تهران
8
سهیل رحیمی، فرشته باعزت (1394) رفتار شهروندی سازمانی و هوش اخلاقی در معلمان همایش علمی/ تخصصی، ایران¡ تهران
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
1
2
3
حانیه مرادی، وحید حیدر نتاج، فریال احمدی، فرشته باعزت (1400) مولف های تاثیرگذار در ارتقای هوش حرکتی کودکان 7 تا 11 سال؛ طراحی باغ کودک در شهر بابل
4
5
6
7
8
حسین کاویان فر، فرشته باعزت، سهیلا هاشمی کوچکسرایی، حبیب اله نادری (1400) طراحی مدل علی برای پیش بینی خردمندی بر مبنای عوانل شناختی و اجتماعی
9
10
سمانه مختاری میرکلایی، فرشته باعزت، حبیب اله نادری (1398) نقش واسطه ای ذهنیت فلسفی در رابطه بین ذهن آگاهی و کیفیت تدریس معلمان
11
حسین حقشناس، وحید حیدر نتاج، فرشته باعزت، علیرضا نقی نژاد (1398) ارائه شاخصهای محیطی موثر بر استرس و بررسی تاثیر فضای سبز کلاس بر کاهش آن در کودکان
12
13
14
15
عباس اکبری، فرشته باعزت، سهیلا هاشمی کوچکسرایی، مهدی خبازی کناری (1398) طراحی و ارزیابی مدلی برای پیش بینی استدلال های صوری و غیر صوری بر مبنای عوامل فردی و خانوادگی و آموزشگاهی
16
17
فاطمه حسنی، سهیلا هاشمی کوچکسرایی، فرشته باعزت (1397) رابطه بین هویت من- خردمندی –کنترل تفکر در بهزیستی روان شناختی د انشجویان
18
19
20
21
22
23
آویشن امیدمهر، سهیلا هاشمی کوچکسرایی، فرشته باعزت (1396) رابطه بین صفات شخصیتی و باورهای معرفت شناسی با اهمال کاری تحصیلی در دانشجویان
24
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی