1403/04/01
فرشته باعزت

فرشته باعزت

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن: 9351900225

مشخصات پژوهش

عنوان
تحلیل انطباق پذیری ضوابط طراحی مدارس در پایه متوسطه با نیازهای روان شناختی دختران با توجه به رویکرد ویلیام گلاسر؛ طراحیدبیرستان دخترانه در قائمشهر
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
تحلیل انطباق پذیری ضوابط طراحی مدارس در پایه متوسطه با نیازهای روان شناختی دختران با توجه به رویکرد ویلیام گلاسر؛ طراحیدبیرستان دخترانه در قائمشهر
سال 1400
پژوهشگران شیوا خداشناس(دانشجو)، فرشته باعزت(استاد مشاور)، وحید حیدر نتاج(استاد راهنما)

چکیده

تحلیل انطباق پذیری ضوابط طراحی مدارس در پایه متوسطه با نیازهای روان شناختی دختران با توجه به رویکرد ویلیام گلاسر؛ طراحیدبیرستان دخترانه در قائمشهر