1403/03/31
فرشته باعزت

فرشته باعزت

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن: 9351900225

مشخصات پژوهش

عنوان
یش بینی سبک های تصمیم گیری بر اساس خود کارآمدی خلاق با واسطه گری انعطاف پذیری شناختی در دانشجویان
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
سبک های تصمیم گیری ، خود کارآمدی خلاق ، انعطاف پذیری شناختی
سال 1402
پژوهشگران سودابه میرزازاده قصاب(دانشجو)، خسرو رشید(استاد مشاور)، فرشته باعزت(استاد راهنما)

چکیده

یش بینی سبک های تصمیم گیری بر اساس خود کارآمدی خلاق با واسطه گری انعطاف پذیری شناختی در دانشجویان