1403/03/31
فرشته باعزت

فرشته باعزت

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن: 9351900225

مشخصات پژوهش

عنوان
طراحی مدل علی برای پیش بینی خردمندی بر مبنای عوانل شناختی و اجتماعی
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
طراحی مدل علی برای پیش بینی خردمندی بر مبنای عوانل شناختی و اجتماعی
سال 1400
پژوهشگران حسین کاویان فر(دانشجو)، سهیلا هاشمی کوچکسرایی(استاد مشاور)، حبیب اله نادری(استاد مشاور)، فرشته باعزت(استاد راهنما)

چکیده

طراحی مدل علی برای پیش بینی خردمندی بر مبنای عوانل شناختی و اجتماعی