1403/03/31
فرشته باعزت

فرشته باعزت

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن: 9351900225

مشخصات پژوهش

عنوان
نقش واسطه ای عدم تعادل تلاش-پاداش در رابطه بین بی عدالتی تحصیلی و فرسودگی تحصیلی
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
عدم تعادل تلاش-پاداش، بی عدالتی تحصیلی، فرسودگی تحصیلی
سال 1399
پژوهشگران منا لرکی ، مجید غفاری ، فرشته باعزت

چکیده

نقش واسطه ای عدم تعادل تلاش-پاداش در رابطه بین بی عدالتی تحصیلی و فرسودگی تحصیلی