1403/04/01
فرشته باعزت

فرشته باعزت

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن: 9351900225

مشخصات پژوهش

عنوان
طراحی و ارزیابی مدلی برای پیش بینی استدلال های صوری و غیر صوری بر مبنای عوامل فردی و خانوادگی و آموزشگاهی
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
طراحی و ارزیابی مدلی برای پیش بینی استدلال های صوری و غیر صوری بر مبنای عوامل فردی و خانوادگی و آموزشگاهی
سال 1398
پژوهشگران عباس اکبری(دانشجو)، سهیلا هاشمی کوچکسرایی(استاد مشاور)، مهدی خبازی کناری(استاد مشاور)، فرشته باعزت(استاد راهنما)

چکیده

طراحی و ارزیابی مدلی برای پیش بینی استدلال های صوری و غیر صوری بر مبنای عوامل فردی و خانوادگی و آموزشگاهی